Lekkie obudowy – nowy blok energetyczny w Kozienicach

Pomiędzy marcem 2015 a czerwcem 2018r. wykonaliśmy na rzecz Polimex-Mostostal S.A. lekkie obudowy obiektów: maszynownia, kotłownia, pylony komunikacyjne nr 1 i nr 2, kotłownia rozruchowa , IOS, elektrofiltry, rozdzielnia elektryczna, sprężarkownia, stacja przygotowania wody, łącznik komunikacyjny, obiekty nawęglania (rozmrażalnia wagonów, wywrotnica wagonowa, stacje przesypowe nawęglania, budynek socjalny, budynek rozdzielni nawęglania, estakady przenośników nawęglania, most skośny nawęglania) na inwestycji "Budowa nowego bloku energetycznego nr 11 dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice - wykonanie obudów ścian zewnętrznych systemowych wraz z obróbkami blacharskimi dla obiektów bloku energetycznego nr 11 ".

Zakres prac obejmował:

  • dostawa i montaż płyt warstwowych (ok.66.000 m2), płyt warstwowych łukowych, fasad aluminiowo – szklanych, podkonstrukcji stalowej pod obudowę ścian do konstrukcji murowanej i żelbetowej budynków, blachy trapezowej
  • pokrycia dachu oraz przelewów awaryjnych w ilości – 34 szt
  • prace wykonywano przy użyciu pomostów wiszących oraz technik dostępu linowego.